2018


IANUARIE

• VALERIU BRANIŞTE (10 ian. 1869 – 1 ian.1928) 90 de ani de la moartea publicistului şi omului politic braşovean

• ECATERINA PITIŞ (1 dec. 1882 – 14 ian. 1963) 55 de ani de la moartea poetei

• RUDOLF LASSEL (15 mart. 1861 – 18 ian. 1918) 100 de ani de la moartea compozitorului

• ZAHARIA BÂRSAN (24 iun. 1837 – 19 ian. 1878) 140 de ani de la moartea pedagogului şi istoricului braşovean

• JOHANN SAMUEL BARBENIUS (25 mart. 1743 – 22 ian. 1798) 220 de ani de la moartea teologului şi etnografului

^ Sus


FEBRUARIE

• MIHAI NADIN (n.2 febr. 1938) 80 de ani de la naşterea esteticianului

• RADU V. TEMPEA (9 febr. 1768 – 5 iulie 1824) 250 de ani de la naşterea poetului şi pedagogului

• NORBERT WILHELM PETRI (24 febr. 1912 – 12 febr. 1978) 40 de ani de la moartea compozitorului şi dirijorului (organist la Biserica Neagră)

• TRAUGOTT TEUTSCH (12 oct. 1829 – 23 febr. 1913) 105 de ani de la moartea scriitorului

• ALEXANDRU SURDU (n.24 febr. 1938) 80 de ani de la naşterea filosofului

^ Sus


MARTIE

• GEORGE PITIŞ (n.2 febr. 1938) 80 de ani de la naşterea esteticianului

• LAMÁS JÓZSEF (9 febr. 1768 – 5 iulie 1824) 250 de ani de la naşterea poetului şi pedagogului

• ION ALEXANDRU LAPEDATU (6 iul. 1844 – 25 mart. 1878) 140 de ani de la moartea scriitorului şi publicistului

• 50 de ani de la prima ediţie a Festivalului Cerbul de Aur – 3 martie 1968

• 180 de ani de la apariţia primul număr al Gazetei de Transilvania – 12 martie 1838

^ Sus


APRILIE

• IOAN PODEA (1884 – 1 apr. 1968) 50 de ani de la moartea publicistului

• MARCUS FRONIUS (1659 -14 apr. 1713) 305 de ani de la moarte teologului

• HANS EDER (18 apr. 1883 – 5 nov. 1955) 135 de ani de la naşterea pictorului

• IULIUS RÖMER (21 apr. 1848 – 1926) 170 de ani de la naşterea botanistului

^ Sus


MAI

• GEORGE BARIŢIU (12/24 mai 1812 – 2 mai 1893) 125 ani de la moartea pedagogului şi omului politic

• ERICH BERGEL (1 iun. 1930 – 4 mai 1998) 20 ani de la moartea dirijorului şi muzicologului

• SEXTIL PUŞCARIU (4 ian. 1877 – 5 mai 1948) 70 de ani de la moartea filologului

• SILVIA POPOVICI (7 mai 1933 – 16 sept. 1993) 85 de ani de la naşterea actriţei

• IOAN MEŢIANU (9 mai 1828 – 3 febr. 1916) 190 de ani de la naşterea arhiepiscopului

• CRISTIAN FLECHTENMACHER (24 sept. 1785 – 13 mai 1843) 175 de ani de la moartea juristului

• NICOLAE PILŢIA (13/25 mai 1848 – 1901) 170 de ani de la naşterea pedagogului

• DOMOKOS GÉZA (18 mai 1928 – 27 iun. 2007) 90 de ani de la naşterea scriitorului

• HEINRICH ZILLICH (23 mai 1898 – 22 mai 1988) 120 de ani de la naşterea scriitorului născut la Bod

^ Sus


IUNIE

• ANDREAS BOGNER (2 iun 1678 – 1749) 340 de ani de la naşterea cronicarului şi teologului

• FRIEDRICH PHILIPPI (4 iul. 1834 – 12 iun.1893) 125 ani de la moartea pedagogului şi muzicologului

• VASILE SAFTU (12 iun. 1863 – 1922) 155 de ani de la naşterea preotului

• ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF (11 sept. 1875 – 22 iun. 1913) 105 de ani de la moartea poetului

• ANDREI ŞAGUNA (20 ian. 1809 – 28 iun. 1873) 145 de ani de moartea preotului şi omului politic

^ Sus


IULIE

• TRAIAN MOŞOIU (2 iul. 1868 – 1932) 150 de ani de la naşterea generalului

• ADOLF MESCHENDÖRFER (8 mai 1877 – 4 iul. 1963) 55 de ani de la moartea scriitorului

• IOAN BARAC (1776/1777 – 11 iul. 1848) 170 de ani de la moartea scriitorului

• LEOPOLD ADLER (12 iul. 1848 – 8 mai 1924) 170 de ani de la naşterea fotografului

• BARTALIS JÁNOS (29 iul. 1893 – 18 dec. 1976) 125 ani de la naşterea poetului

^ Sus


AUGUST

• JOSEPH GREISSING (1 aug. 1798 – 7 ian. 1890) 220 ani de la naşterea medicului

• IOSIF FABRITIUS (24 mai 1830 – 8/18 aug. 1888) 130 de ani de la moartea medicului oftalmolog

• APÁTHY GÉZA (17 aug. 1943 – 16 oct. 1976) 75 de ani de la naşterea poetului

• NICOLAE POP (1 dec. 1840 – 18 aug. 1888) 130 de ani de la naşterea poetului

• DANIEL FRONIUS (2 feb. 1672, Cristian, jud.Bv. – 31 aug. 1743) 275 de ani de la moartea cronicarului şi teologului

^ Sus


SEPTEMBRIE

• KÜHLBRANDT, ERNST (10 mai 1857 – 3 sau 4 sept. 1933) 85 de ani de la moartea scriitorului şi profesorului de desen

• MARIA POPESCU-BOGDAN (4 sept. 1873 – 27 sept. 1963) 145 de ani de la naşterea scriitoarei

• JOHANN ALBRICH (7 sept. 1663 – 14 nov. 1690) 355 de ani de la naşterea filosofului

• RADU MĂRDĂRESCU (19 febr. 1907 – 10 sept. 1968) 50 de ani de la moartea inginerului, omului de ştiinţă

• ZINA BLĂNUŢĂ (22 sept. 1913 – dec. 1997) 105 de ani de la naşterea pictorului

• NICOLAE CĂLIMAN (20 nov. 1886 – 27 sept. 1968) 50 de ani de la moartea medicului şi publicistului

• FORGÁTSCH MICHAEL (29 sept. 1563 – 16 ian. 1633) 455 de ani de la naşterea cronicarului

^ Sus


OCTOMBRIE

• ANDREI MUREŞANU (16 nov. 1816 – 12 oct. 1863) 155 de ani de la moartea poetului

• THEOCHAR ALEXI (16 oct. 1843 – 9/22 oct. 1907) 175 de ani de la naşterea scriitorului şi lexicografului

• POMPILIU NISTOR (16 oct. 1883 – 1961) 135 de ani de la naşterea medicului şi politicianului

• ANDREI BÂRSEANU (19 febr. 1907 – 10 sept. 1968) 160 de ani de la naşterea poetului şi folcloristului braşovean

• JOHANN GÖTT (10 dec. 1810 – 17 oct. 1888) 130 de ani de la moartea tipografului

• KOÓS FERENC (19 oct. 1828 – 27 nov. 1905) 190 de ani de la naşterea pedagogului şi teologului

• CSEREI MIHÁLY (21 oct. 1668 – 22 apr. 1756) 350 de ani de la naşterea istoricului şi omului politic

• DARIE MAGHERU (25 oct. 1923 – 24 oct. 1983) 95 de ani de la naşterea poetului

• ŞTEFAN AUREL BACIU (29 oct. 1918 – 7 ian. 1993) 100 de ani de la naşterea poetului şi memorialistului braşovean

• Cabana Postăvarul – 455 de ani (construită în intervalul 2 aprilie 1881 – 7 octombrie 1883 de secţiunea braşoveană a SKV (Siebenbürgischer Karpatenverein / Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor)

^ Sus


NOIEMBRIE

• EMIL PUŞCARIU (28 mart. 1859 – 3 nov. 1928) 90 de ani de la moartea medicului

• EGON HAJEK (6 nov. 1888 – 18 mai 1963) 130 de ani de la naşterea scriitorului

• ION CODRU-DRĂGUŞANU (9 nov. 1818 – 26 oct. 1884) 135 de ani de la naşterea scriitorului

• DUMITRU STĂNILOAE (16 nov. 1903 – 5 oct. 1993) 200 de la naşterea teologului şi scriitorului

• JOSEPH FABRITIUS (18 nov. 1818 – 25 febr. 1901) 200 de ani de la naşterea medicului

• ARON PUMNUL (27 nov. 1818 – 1866) 200 de ani de la naşterea filologului

• TUDOR CIORTEA (28 nov. 1903, Bv. – 13 oct. 1982, Buc.) 115 de ani de la naşterea compozitorului

• HEGYES, ANDREAS (30 nov. 1578 – 27 aug. 1627) 440 de ani de la naştere cronicarului

^ Sus


DECEMBRIE

• TIBERIU BREDICEANU (2 apr. 1877 – 19 dec. 1968) 50 de ani de la moartea compozitorului

• JOHANN FILSTICH (9 nov. 1684 – 18 dec. 1743) 275 de ani de la moartea istoricului

• IOSIF PUŞCARIU (11 dec. 1835 – 22 dec. 1923) 95 de moartea juristului şi scriitorului

• GYÁRFÁS ISTVÁN TIHAMÉR (14 dec. 1863 – 13 dec. 1916) 155 de ani de la naşterea istoricului

• GOMBOS FERENC ALBIN (3 oct. 1873 – 25 dec. 1938) 80 de ani de la moartea scriitorului şi istoriografului

• MICHAEL FRONIUS (1675 – 27 dec. 1728) 290 de ani de la moartea cronicarului

^ Sus


Alţi aniversaţi:

• STEFAN BERGLER (1680 – 1738) 280 de ani de la moartea filologului

• CZAK SIMON (1567 – 1603) 415 ani de la moartea cronicarului

• NICOLAE CIURCU I. (1854 – 1898) 120 ani de la moartea editorului şi librarului

• ILIE CRISTEA (16 iul. 1892 – 1958) 60 de ani de la moartea profesorului şi publicistului

• VASILE DEMETRIUS (1878 – 1942) 140 de ani de la naşterea scriitorului

• OVID DENSUŞIANU (1873 – 1938) 80 de ani de la moartea filologului

• JOHANNES HONTERUS (1498 – 23 ian. 1549) 520 ani de la naşterea cărturarului şi tipografului

• PAULUS KYR (KIRRES) (1500? – 1588) 430 de ani de la moartea medicului braşovean

• CONSTANTIN GH. NICA (1820 – 1883) 135 de ani de la moartea medicului braşovean (primul român care a studiat medicina la Viena)

• IOAN POPAZU (1808 – 1889) 210 de ani de la naşterea episcopului

• VALERIU PUŞCARIU (1868 – 1932) 150 de ani de la naşterea inginerului

• ECATERINA VARGA (22 aug. 1802 – 1858) 160 de ani de la moartea luptătoarei pentru drepturile moţilor