2018


IANUARIE

• GUARDI, Francesco (5 oct. 1712 – 1 ian. 1793) 150 de ani de la naşterea scriitorului

• BRUCH, Max (6 ian. 1838 – 2 oct. 1920) – 140 de ani de la naşterea scriitorului

• SANDBURG, Carl (6 ian. 1878 – 22 iul. 1967) – 100 100 de ani de la naşterea poetului şi criticului de artă

• LINNÉ, Carl von (23 mai 1707 – 10 ian. 1778) – 145 de ani de la naşterea omului politic

• CARROLL, Lewis (27 ian. 1832 – 14 ian. 1898) – 120 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

• COMTE, Auguste (19 ian. 1798 – 5 sept. 1857) – 450 de ani de la moartea cărturarului

• BYRON, George Gordon, Lord (22 ian. 1788 – 19 apr. 1824) – 170 de ani de la naşterea scriitorului

• STENDHAL (Henri Beyle) (23 ianuarie 1783 – 23 mart. 1842) – 120 de ani de la naşterea jurnalistului şi traducătorului

• STIFTER, Adalbert (23 oct. 1805 – 28 ian. 1868) – 120 de ani de la naşterea istoricului, membru al Academiei

• MARTI, José (28 ian. 1853 – 19 mai 1895) – 120 de ani de la moartea compozitorului, dirijorului şi pedagogului român

^ Sus


FEBRUARIE

• GUTENBERG (Johannes Gensfleisch, zis) (1394 sau 1399 – 3 febr. 1468) 550 de ani de la moartea tipografului german, inventatorul tiparului

• MARIVAUX (Pierre Carlet de Chamblain de) (4 febr. 1688 – 12 dec. 1763) – 330 de ani de la naşterea dramaturgului francez

• GOLDONI, Carlo (25 febr. 1707 – 6 febr. 1793) – 225 de ani de la naşterea poetului şi criticului de artă

• MORUS, Thomas (7 febr. 1478 – 1535) – 540 de ani de la moartea dramaturgului italian

• VERNE, Jules (8 febr. 1828 – 24 mart. 1905) – 190 de ani de la naşterea savantului umanist englez

• UNGARETTI, Giuseppe (8 febr. 1888 – 1 iun. 1970) – 130 de ani de la naşterea scriitorului francez

• BRECHT, Bertolt (10 febr. 1898 – 14 aug. 1956) – 120 de ani de la naşterea poetului italian

• WAGNER, Richard (22 mai 1813 – 13 febr. 1883) – 135 de ani de la naşterea poetului şi dramaturgului german

• MOLIÉRE (Jean-Baptiste Poquelin) (15 ian. 1622 – 17 febr. 1673) – 345 de ani de la moartea compozitorului german

• CORELLI, Arcangelo (17 febr. 1653 – 8 ian. 1713) – 365 de ani de la moartea dramaturgului francez

• KAZANTZAKIS, Nikos (18 febr. 1883 – 26 oct. 1957) – 135 de ani de la naşterea compozitorului, violonistului şi dirijorului baroc italian

• SCHOPENHAUER, Arthur (22 febr. 1788 – 21 sept. 1860) – 230 de ani de la naşterea scriitorului grec

• MONTAIGNE, Michel de (28 febr. 1533 – 13 sept. 1592) – 485 de ani de la naşterea filozofului german

• RAFAEL (Raffaello Sanzio) (28 febr. 1483 – 19 ian. 1520) – 535 de ani de la moartea compozitorului, dirijorului şi pedagogului român