Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
„Gazeta Transilvaniei”
încercare de schiţă monografică

- 3 -

pagina anterioara

În anul 1821 a apărut doar un singur număr, altele 13 s-au tipărit în 1829, 1830 şi 1834, cu colaborarea bănăţeanului Damaschin Bojincă, moldoveanului Gr. Cuciuran, a lui Ion Trifu şi a pictorului Constantin Lecca. Din raţiuni de ordin financiar, Carcalechi era silit să sisteze revista în 1834. Alte încercări de a tipări publicaţii periodice româneşti, precum cea a lui Alexandru Gavra de a edita „Ateneul Român”, prin „Cabinetul muzelor”, înfiinţat ca societate culturală la Arad, sau a lui Timotei Cipariu de a întemeia o foaie ecleziastico-politică numită „Nunciul”, la Blaj, au fost respinse şi au eşuat.

Premise. Întemeietori. Contribuţia financiară8
Coperta Foaiei Duminecii de la 2 Ianuarie 1837

Se pare că ideea editării unei publicaţii periodice se ivea în mediul comercial braşovean, aflat în contact cu intelectualii blăjeni Timotei Cipariu şi George Bariţiu. Memoriile lor relatează întâlnirea cu negustorii Rudolf Orghidan, Jipa şi Iuga cel bătrân, în zilele de 16-18 iulie 1836, la Arpătac, unde s-a discutat şi despre proiectul „de a înfiinţa o foaie literară” la Braşov. Un prim pas a fost apariţia revistei săptămânale „Foaia Duminicii”, cu subtitlul „spre înmulţirea cei de obşte folositoare cunoştinţe”, la 2 ianuarie 1837, având ca redactor pe Ioan Barac şi tipograf pe Johann Gött. Primul număr a fost susţinut financiar de comercianţii Rudolf Orghidan şi Dimitrie Marin în mod egal, celelalte numai de Orghidan. Până la 25 decembrie 1837 au apărut în total 52 de numere. Aici au fost tipărite traduceri literare, povestiri amuzante şi morale, preluări şi compilaţii, în mare parte din presa germană, conferind „Foii Duminicii” caracter de magazin enciclopedic şi de divertisment. Genul ei nu a corespuns aşteptărilor publicului şi nu a reuşit să îşi asigure un număr corespunzător de abonaţi. Iniţial, foaia atrăsese în primul semestru peste 800 de abonaţi din care au mai rămas doar 150 de cititori în al doilea.9
RUDOLF ORGHIDAN Imagine din articolul lui Nicolae I. Angelescu, Negustorii de odinioară. Rudolf Orghidan, Buc. 1930
Motiv pentru care Rudolf Orghidan decidea să scoată şi un ziar politic şi alegea un alt redactor, pe George Bariţiu. Ziarul „Foaie de săptămână din Transilvania” a avut doar două numere, în 3 şi respectiv 10 iulie 1837, reproducând informaţii din foaia germană braşoveană „Siebenbürger Wochenblatt”. Tipograf era tot J. Gött, dar neavând autorizaţie, ziarul a fost sistat. Insuccesul l-a determinat pe Rudolf Orghidan să se retragă definitiv. În acel moment a intervenit un alt mare negustor român, Gh. Nica, devenit în timp principalul susţinător financiar al presei româneşti braşovene şi cel care a obţinut concesiunea pentru ziar. În vara şi toamna lui 1837, G. Bariţiu şi J. Gött au pus la punct detaliile scoaterii ziarului românesc.

pagina urmatoare


8 Publicat în „GT”, s.n., an 170, nr. 5371, supliment „FMIL”, s.n., nr. 111, Sâmbătă-Duminică, 29-30 martie 2008, p. 2.

^ Sus

9 Vasile Netea, George Bariţiu. Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966, p. 89.

^ Sus