Caută în baza de date cu peste 300.000 de volumeBiblioteca digitală


Cronologia presei braşovene. Presa germană

^ Sus


Cronologia presei braşovene. Presa maghiară

^ Sus


Micromonografia Gazetei Transilvaniei

^ Sus


Dicţionarul personalităţilor braşovene

Dicţionarul personalităţilor braşovene este de fapt ediţia a doua a cărţii „Cărturari braşoveni – secolele XV-XX. Ghid biobibliografic”, iniţiativă editorială din anul 1972 a Bibliotecii Municipale Braşov de atunci. La proiectul ediţiei secunde, care a completat cu informaţii biografiile din selecţia din acei ani şi a introdus date noi despre intelectuali interzişi, a lucrat o echipă formată din colegii de la Informare bibliografică (Elvira Oros, Daniel Nazare, Eva Dinu, Gabriela Gyenge ş.a.). Efortul a fost de durată, începând din 1997, şi a avut ca rezultat scrierea biografiilor pentru literele A-H. Am ales să încărcăm biografiile online, actualizate, pentru a face textele mai accesibile, pentru a valorifica munca de atâţia ani, pentru a începe un dialog cu cititorii şi pentru a le corecta mai rapid în urma semnalărilor şi completărilor făcute de specialişti şi public. Practic, se vor încărca treptat, în ordine alfabetică, datele atât despre personalităţile din trecutul Braşovului, cât şi despre cele din actualitatea culturală. De aceea, vă invităm să consultaţi şi să citiţi acest dicţionar despre Braşov şi braşoveni şi să daţi un feedback, colaborând pentru îmbunătăţire. Vă mulţumim pentru cooperare!

^ Sus


in honorem Gernot Nussbächer

^ Sus


Minulescu

Ion Minulescu, De vorbă cu mine însu-mi [sic!], desenuri de Iser, [Bucureşti : Stabilimentul de Arte Grafice „Albert Baer”], [ante 1914], 82 p.
Autograf şi note de lectură Alexandru Bogdan
Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov păstrează în colecţiile sale cartea de pasteluri şi poeme De vorbă cu mine însu-mi (!) de Ion Minulescu. Volumul a făcut parte din biblioteca profesorului şi publicistului braşovean Alexandru Bogdan (1881-1914), fratele criticului şi istoricului literar Ion Bogdan-Duică, al reputatului slavist Ioan Bogdan şi cumnatul lui Nicolae Iorga. La plecarea pe frontul din Galiţia, ca ofiţer în armata austro-ungară, în primul război mondial, Alexandru Bogdan comunica prietenului său, Axente Banciu, să facă o bibliotecă publică cu volumele din biblioteca lui personală, în cazul în care murea în război. Ceea ce acesta a şi făcut şi astfel cartea lui Ion Minulescu a luat drumul către colecţiile bibliotecii publice braşovene.
Volumul păstrează pe filele lui notele de lector şi comentariile lui Alexandru Bogdan, cititor pasionat şi recenzent critic al producţiilor literare în presa ardeleană. Sunt observaţii cu privire la limbajul poetic, stilul, ilustraţia, metrica, există comentarii de fond cu privire la sens, tematică şi motiv. Studiul lor arată felul cum a fost receptat curentul literar simbolist într-un spaţiu românesc caracterizat de o sensibilitate literară clasică şi conservatoare. Dar aceste adnotări personale, făcute cu puţin timp înaintea morţii lui pe front, conferă cărţii o valoare unică, de document al receptării simbolismului de către cititori în primele lui manifestări literare din România şi de testament critic al unui intelectual braşovean, individualizându-i profilul şi completându-i biografia.
Luând în considerare unicitatea acestui volum şi valoarea literară, artistică, critică, documentară, instituţia noastră l-a selectat pentru digitalizare şi îl prezintă publicului în acces online, pe pagina ei de internet, încercând să asigure şi transcrierea comentariilor.

^ Sus


Plaiuri săcelene

Revista lunară Plaiuri săcelene a apărut în luna iunie a anului 1934, la Satulung, judeţul Braşov. Subtitlul ales de redactorii ei a fost Revistă de atitudine şi probleme săcelene. A fost o revistă de cultură generală şi istorie locală. La început, a fost de formatul biletelor de papagal, în anii 1934-1936, apoi a adoptat dimensiunile unei reviste. Director a fost Victor Tudoran, redactor Ion Păltânea, iar cronicile literare sunt semnate de Pimen Constantinescu, Ion Jalea, Victor Jinga, Maria Giuglea, I. U. Soricu, M. Lungianu, N. Batzaria.
Conţine adesea fotografii cu mocani sau cu bisericile săcelene. Se găsesc multe informaţii locale, are numere speciale, dedicate tematic. Adesea numerele lunare sunt comasate în apariţii bilunare. Revista continuă publicaţia Viaţa Săceleană (1930-1931). Ultimul număr al revistei Plaiuri săcelene a apărut în iulie 1940.

^ Sus


Gazeta De Transilvania

Redactor George Baritiu; editor Johann Gött. Brasov: Johann Gött, 1838-1945 - 4p. ; 42 cm. Modificare de titlu: Gazeta Transilvană de la 03.01.1849; Gazeta Transilvaniei de la 01.12.1849. Apare de la 12.03.1838, de 1-3 ori pe sãptãmânã, apoi zilnic de la 16.04.1884.
18401850 1874
1841 1866 1875
1842 1867
1844 1868
1845 1869
1846 1870
1848 1871
1849 1872
Gazetea de Transilvania

Octoich

Octoih : [manuscris slavo-român din secolul XVI]
Manuscrisul este incomplet deoarece îi lipsesc începutul şi sfârşitul. Este scris în Transilvania, de către un singur scriptor, cu cerneală neagră, titlurile şi iniţiale cu roşu. Conţine cântece în limba slavonă şi în limba română, precum şi însemnări marginale.
Este un text rar din epoca diaconului Coresi, din a doua jumătate a veacului al XVI-lea, din seria de manuscrise bilingve salvo-române care s-au păstrat pănâ astăzi. Ion Roman l-a pus în lumină în studiul Micul Octoih braşovean. Un manuscris din secolul al XVI-lea, în “Studii de slavistică”, II, 1971, p. 101-106.
91 de file + 2 file dintr-un alt manuscris românesc, 18,5x14 cm, fără ornamente, filigran greu lizibil. Deteriorat, fără coperţi, hârtie subţire alba-gălbuie.

^ Sus


Melissa - ante 1851 - manuscris muzical în greacă şi română

Dacă doriţi să vedeţi un manuscris de altădată, aveţi ocazia să răsfoiţi, digital, un volum îmbrăcat în piele, cu copertele ornate aurit, cu vechea notaţie muzicală psaltică, o curiozitate astăzi, şi cu ilustraţii elegante, moştenite din arta bizantină.

Melissa: manuscris muzical în limbile greacă şi română
Datat înainte de anul 1851.
4 file de gardă albe, 242 file cu notaţie muzicală veche psaltică, 4 file albe la final: ilustraţii şi note muzicale; 12,5x19,5 cm.
Lipsă pagina de titlu.
Titlul luat de pe eticheta neagră de piele aplicată pe cotor.
Datarea a fost făcută pornind de la însemnarea copistului heruvicelor lui Ilie Fotino, Barbu Marinescu, din 22 iunie 1851.
Însemnări privitoare la traducători, copişti şi circulaţia manuscrisului (ff. 219r, 235v, fila de gardă 4 de la sfârşit).
Ex libris: Ilie Fotino în greacă pe prima filă de gardă la început.

Cuprins:
Ff. 1r-74r: Heruvice compuse de Grigorie Lambadarie, Petru Lambadarie, Petru Peloponezianul şi Petru Vizantie. Text în greacă
Ff. 74v-108r: Chinonice compuse de Petru Lambadarie, Daniil Protopsaltul, Grigorie Protopsaltul. Text în greacă
Ff. 108v-114r: Chinonicele întregii săptămâni compuse de Petru Lambadarie. Text în greacă
Ff. 114v-216v: Chinonice, antifoane, axioane, condace, irmoase, tropare la diferite sărbători, compuse de Daniil Protopsaltul, Petru Peloponezianul, Petru Lambadarie, Iacov Protopsaltul, Gheorghe Cretanul, Petru Vizantie, Dionisie Fotino, Ioan Cladas, Ioan Protopsaltul, Anton Panteleon, un anonim şi Ilie Fotino. Text în greacă
Ff. 217r-218v: Heruvic de Ilie Fotino compus în greacă şi tălmăcit în română. Text în română
Ff. 219r-235v: Heruvicele lui Ilie Fotino traduse din greacă de Petre cântăreþul mănăstirii Câmpulung. Text în română
Ff. 236r-237r: Filip Paleologu, Răspunsurile la Sfânta Liturghie. Copist Petrache Popescu. Text în română
Ff. 237v-239r: Irmosul Maicii Domnului "De tine se bucură". Text în greacă
Ilustraţii: ff. 13r, 35v, 74v, 84r, 94r, 108v - frontispicii, ff. 12v, 35r, 74r - vignete, passim - iniţiale ornate; f. 180v - şerpi; f.181v - albină, f. 183v - păsări, f. 184r - şarpe şi iniţială ornată.

Legat în carton îmbrăcat în piele fină marochin cu chenar floral aurit.
Goldschnitt.
Ambele scoarţe conservă în centrul chenarului un supralibros cu iniţialele greceşti ale numelui posesorului manuscrisului: Ilias Foteinos.
Stare bună de conservare.
Se păstrează la Colecţii Speciale.

^ Sus


Glasul tineretului

^ Sus

Glasul tineretului este o revistă lunară, care a apărut la 1 octombrie 1940, în comuna Dârste, judeţul Braşov. Fondator, proprietar, director şi redactor responsabil a fost Emanuil Mare. Subtitlul iniţial era Literatură şi versuri, având formatul unei culegeri de poezii. De la nr. 5 (februarie 1941) subtitlul a devenit Organ de propagandă al Editurii Noastre, cu sediul în cartierul Militari, Bucureşti. Tot atunci director devenea Nicolae Graur. Scopul era de a aduna şi publica doine, cântece, strigături, poezie, folclor. Colaboratori Ioan G. Platoagă, Aurel Moldoveanu, George Gregorian, Marcel Jippa, Constantin Mitea, Roman Boca, George Haneş, Mihail Sabini, cronici şi recenzii N. Graur. Creaţiile au accent şi ton legionare, editorialele tratează despre Corneliu Zelea Codreanu şi mişcarea legionară. Reproduceri din "Gorjanul" şi "Mişcarea legionară". Dimensiuni 15x23 cm, 16 p., paginaţia merge în continuarea numărului precedent. Ultimul număr a apărut în septembrie 1941.

Glasul ardealului

^ Sus

Cotidianul politic Glasul Ardealului a apărut la 9 noiembrie 1918, la Braşov, cu subtitlul Organul Sfatului Naţional Român din Ţara Bârsei în locul Gazetei Transilvaniei, ce şi-a întrerupt apariţia la 12 noiembrie 1918, potrivit hotărârii Adunării naţionale a românilor din Ţara Bârsei din 16 octombrie 1918.
A fost ziarul dezideratelor naţionale ale românilor braşoveni, a publicat ştiri oficiale despre evenimentele în curs care au dus la prclamarea Unirii din 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia şi a mobilizat populaţia prin apelurile şi informaţiile publicate. Comitetul de redacţie era format din dr. Ioan Baciu, Aurel Ciortea, Ilie Cristea, Fabiu Sânjoan, Silviu Ţeposu, Ovidiu Dante Gherman.
În total au apărut 49 numere. laTipografia „A. Mureşianu, Branisce & Comp.”. Ultimul număr apărut este din 30 decembrie 1918, din 1 ianuarie reapărând Gazeta Transilvaniei, ca organ al Partidului Naţional Român şi Consiliului Dirigent.

Revista Prometeu - Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr. Indice

^ Sus


Bibliografia Ciurcu

^ Sus


Donaţie de carte – Ionuţ T. Horia Leoveanu

Numele familiei Leoveanu este emblematic pentru educaţia şi cultura Braşovului, membrii săi, de la ofițerul – ctitor de şcoală, Toma Leoveanu, la soţia acestuia, doamna Eugenia Leoveanu (n. Panţu), învăţător de cea mai înaltă ţinută morală şi profesională, şi fiul lor, Ionuţ Horia T. Leoveanu, medic, marcând definitoriu traseul comunităţii noastre, de-a lungul a trei epoci, cea posbelică, cea comunistă şi cea contemporană. Acestora li se adaugă, sporind strălucirea acestei familii, alţi iluştri dascăli, Ion C. Panţu, soţia acestuia, Maria Panţu, şi fiica lor, Virginia. La rândul lor, învăţători de carieră, ce nu au abdicat nicio clipă de la misiunea de dascăl, înfruntând cele mai cumplite abuzuri şi nedreptăţi, dureri şi sacrificii, renunţări şi suferinţe (rechiziţionarea bunurilor, de către comunişti, şi trimiterea învăţătorului Panţu în lagărul de la Salcia, fiind doar unele dintre ele).

Dar nimic nu a fost în zadar. Moştenitorul acestei ilustre familii asumă un gest, pe cât de impunător, pe atât de impresionant. El are nu doar o proprie contribuţie ştiinţifică, fiind autorul a nu mai puţin de 6 titluri de literatură medicală, acoperind teme dintre cele mai diverse, dar este şi cel care oferă oraşului o istorie a tumultuosului excurs al familei sale, un “restitutio” menit să aşeze membrii acestei familii acolo unde le este locul: în istoria oraşului, a şcolii româneşti, a culturii care ne defineşte ca oameni.

Donaţia de carte, oferită Bibliotecii Judeţene “George Bariţiu”, şi pentru care nu doar noi, ca instituţie, trebuie să-i rămânem îndatoraţi, ci noi, ca şi comunitate, se alcătuieşte din 13 titluri în format digital sau tradițional, ce s-ar putea împărţi pe trei paliere.

Primul conţine o istorie a familiei (Album: Familia Leoveanu din Braşov) şi o carte-omagiu, dedicată tatălui său, domnul profesor Toma A. Leoveanu (Ofiţer-erou şi ctitor de şcoală braşoveană).

Cel de-al doilea conţine lucrări de medicină, şi nu numai, atestând interesul autorului pentru cele mai diverse domenii “Menagementul programelor de promovare a unui stil de viață sănătoasă la adolesenții din Județul Brașov” – co-autor, Alexandru Lucian Ciorâcă, “Asistenţa medicală în îngrijirea pacienţilor cu hemoragie digestivă superioară prin ruperea varicelor esofagiene din ciroza hepatică”, “Moartea subită cardiacă în medicina legală”, “Examinarea criminalistică a gropilor comune”, “Uzul și abuzul de alcool”, “Aspecte din psihologia educației școlare” şi “Boala Celiacă”.

Al treilea palier este reprezentat de cartea autobiografică a prof. Toma A. Leoveanu "Cu credința că voi învinge", editată postum de fiul său.

Dacă titlurile lucrărilor de medicină, destinate nu doar specialiştilor, ci şi publicului larg, sunt prin ele însele menite să suscite interesul pentru anumite teme, cele două lucrări, dedicate istoriei familiei Leoveanu, trebuie abordate dintr-o cu totul altă perspectivă. Ele nu sunt doar pagini care păstrează memoria iluştrilor membri ai comunităţii noastre, ci şi restituiri ale istoriei Braşovului, ale culturii şi învăţământului pe parcursul a decenii întregi. Printre rândurile ce construiesc efigiile bunicului, mamei şi mătuşii, învăţători cu vocaţie, prin mâinile cărora au trecut sute şi sute de copiii (mă bucur şi astăzi că am fost şi eu unul dintre ei), cărora le-au trasat destine, le-au marcat traiectorii, le-au deschis universuri, se scurge o dragoste fără egal. A fiului, a nepotului, a elevului, Ionuţ Horia, pentru cei care i-au luminat copilăria, i-au încălzit sufletul, i-au îndrumat paşii, i-au susţinut voinţa şi visurile. Dar peste toate acestea se ridică, aproape eroică, imaginea tatălui, un om pe care, poate, ne-am fi dorit cu toţii să-l întâlnim, şi măcar pentru o dată în viaţă. Au avut mulţi alţii acest privilegiu: ofiţeri ai armatei române, profesori şi elevi braşoveni, oameni de cultură ai oraşului. Şi, cu siguranţă, marea lor majoritate au ştiut să aprecieze această şansă, la justa ei valoare. Din păcate, nu toţi. Minţi sufieciente, suflete sărace, orizonturi înguste au încercat să limiteze sensul aceastei întâlniri. Dar oamenii aceştia contează mult prea puţin. Sau deloc. Contează memoria celor care au luptat, alături de ofiţerul Toma Leoveanu, au muncit la deschiderea actualei Şcoli nr. 11, alături de profesorul şi directorul şcolii, Toma Leoveanu, sau au făcut ca prestigiul Liceului Andrei Şaguna să ajungă acolo unde este şi astăzi, alături de directorul de atunci al liceului, Toma Leoveanu. În pofida a tot şi a toate, a primat Omul, Dascălul, Eroul. Şi aşa va rămâne în mintea şi sufletele braşovenilor.

Mulţumiri, în numele Bibliotecii Judeţene “George Bariţiu” Braşov şi al cititorilor noştri.

Mulţumiri, în numele tuturor braşovenilor.
Laura Silvestru - Şef Birou Relaţii externe

^ Sus