Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume


Istoria presei din România în date

Judeţul Braşov
Presa de limbă maghiară

de Eva Császár Dinu

și Ruxandra Moașa Nazare

Preambul

Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov continuă să îmbunătăţească şi să îmbogăţească informaţiile despre presa braşoveană, de data aceasta segmentul presei de limbă maghiară din judeţul Braşov pe care îl facem public astăzi. Întocmirea cronologiilor şi instrumentelor de informare despre aspecte culturale locale este una dintre misiunile de temelie ale bibliotecii. Definitivarea acestui material încununează o muncă migăloasă şi îndelungată, în care am încercat să valorificăm o moştenire culturală bogată, cu atât mai mult cu cât anul 2018 este dedicat Patrimoniului cultural european.
Pornind de la dicţionare şi alte lucrări de referinţă, precum şi de la consultarea reprezentanţilor comunităţii maghiare – în mod special ţinem să mulţumim domnului Kovács Lehel István pentru ajutorul şi contribuţia sa, menţionate în text, am reuşit să finalizăm un istoric cronologic al presei maghiare din judeţul Braşov. Sperăm să fie un instrument de informare pentru utilizatorii noştri şi pentru toţi braşovenii, dar nu numai.
Spre deosebire de presa germană, dând curs sugestiilor lectorilor noştri fideli, ne-am străduit în cazul presei maghiare să indicăm locul unde se păstrează revista sau ziarul în cauză. Fără îndoială, materialul de faţă nu este perfect, de aceea apelăm la cititori şi utilizatori să semnaleze orice greşeală şi să contribuie la corectarea şi întregirea informaţiilor.

Braşov, 20 februarie 2018

Ruxandra Moaşa Nazare

1838 - 1900

1901 - 1950

1951 - 2000

2001 - 2012Acest material poate fi utilizat în condiţiile licenţelor libere (creative commons).