Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume


Istoria presei din România în date

Judeţul Braşov
Presa de limbă germană

de Ruxandra Moașa Nazare

Preambul

Ca preambul, ofer aici câteva lămuriri asupra felului cum s-a realizat această cronologie şi a intenţiilor noastre. În anul 2008, cunoscutul specialist în istoria presei, profesorul universitar Marian Petcu de la Facultatea de Jurnalism Bucureşti, a iniţiat un proiect de anvergură, Istoria presei din România în date. Acesta s-a realizat cu colaborarea voluntară a specialiştilor din ţară (arhive, biblioteci, muzee, universităţi, jurnalişti, studenţi etc.). Pe baza bibliografiei şi a studiilor publicate pe tema presei braşovene, între care lucrările lui Ştefan Petraru ocupă un loc însemnat, am întocmit cronologia presei braşovene, de limbă germană, maghiară şi română între anii 2008-2009. Dar am apelat şi la alte surse de informare. Am avut în ajutor catalogul Presa braşoveană. Catalog alfabetic 1837-1973, pe care mi l-a pus la dispoziţie domnul Dan Mihăilescu. Fişele din acest catalog au fost întocmite de un colectiv de bibliotecari, care a repertoriat atent informaţiile din colecţiile de ziare şi reviste din biblioteca noastră şi alte instituţii. Desigur, am consultat catalogul de la secţia de periodice a bibliotecii şi am studiat exemplare din diferite reviste. Nu am inclus aici anuarele, rapoartele, dările de seamă şi nici publicaţiile de care nu eram sigură.
Datele colectate şi trimise în proiectul coordonat de M. Petcu au fost valorificate în monumentala lucrare Istoria jurnalismului din România. Enciclopedie cronologică, apărută la editura Polirom în anul 2012, cu finanţarea asigurată de Administraţia Fondului Naţional Cultural. Pe plan local, îndată după expedierea informaţiilor din cadrul proiectului, am procedat la tipărirea unor exemplare de lucru disponibile spre consultare în secţia de periodice. Bibliotecarii şi cititorii acestei secţii cunosc cât s-a consultat acest material. Dar lipsite de bibliografie, lucrările furnizau doar informaţii despre ziarele şi revistele din judeţul Braşov. Intenţia noastră a fost să realizăm trimiterile bibliografice necesare pentru fiecare titlu de publicaţie serială şi să oferim un instrument de informare şi de lucru profesionist, încercând să respectăm meseria de bibliotecar. Facem publice aceste date, începând cu cronologia presei de limbă germană, pe pagina de internet a bibliotecii, găsind că formula accesului online este directă, rapidă şi dinamică, ideală pentru informarea facilă a cititorului de azi. În plus, pentru noi specialiştii în ştiinţa informării, publicarea electronică are avantajul corectării şi actualizării periodice, nefiind îngrădiţi de tipul de suport şi putând opera schimbările necesare. Munca mea la acest material a fost un efort de durată, dar şi cu bucurii.
Trebuie spus că această versiune este doar un prim pas şi că suntem conştienţi de lipsurile inerente unei lucrări sintetice de acest gen. Sigur ne-au scăpat informaţii, la care nu am avut acces sau pe care nu le-am cunoscut. Lucrarea are scăderile ei, însă am vrut să oferim datele chiar şi în aceste condiţii cu speranţa şi convingerea că istoria presei locale este un subiect de interes. În cazul de faţă, presa braşoveană de limbă germană, gândul nostru s-a îndreptat spre utilizatorii români, necunoscători ai limbii, pentru care nădăjduim că am realizat un instrument util de informare. Istoria presei braşovene poate face obiectul unui proiect amplu care să antreneze resursele bibliotecii noastre, dar şi a altor instituţii din oraş, ţară şi străinătate (cazul presei de limbă germană din Braşov) într-un efort de recuperare şi un demers ştiinţific ce vor completa stadiul actual al cunoştinţelor. Vă rugăm să consultaţi cu atenţie paginile ce urmează şi să semnalaţi orice scăpare şi greşeală. Autoarea acestor rânduri vă va fi recunoscătoare pentru orice observaţie şi ajutor

1837 - 1900

1901 - 1950

1951 - 1980Acest material poate fi utilizat în condiţiile licenţelor libere (creative commons).