Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Biblioteca Judeteana “George Baritiu” Brasov

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor

Biblioteca Judeteana “George Baritiu” Brasov, cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor, nr. 35, tel. 0268 410801, 419338 ( – responsabil protectia datelor), e-mail: dpo@bjbv.ro, colecteaza si proceseaza datele personale ale utilizatorilor/clienţilor sai, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a defini modul in care datele clientilor institutiei sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

1. Categorii de informatii prelucrate, scopuri si temeiuri: Folosim informatii privind datele de identificare ale utilizatorilor (nume, prenume, CNP), de contact (adresa, telefon, e-mail), pregatirea scolara si profesionala, sex, nationalitate, imagini inregistrate de sistemele de supraveghere video,etc.
Biblioteca Judeteana “George Baritiu” Brasov colecteaza si prelucreaza aceste informatii, printre altele in scopul prestarii serviciilor de biblioteca (imprumutul de documente de bibliotecă la domiciliu; studiul documentelor de bibliotecă în săli de lectură şi spaţii special amenajate în acest scop; oferirea de informaţii pentru domeniile înregistrate în bazele de date proprii sau în alte baze de date; navigare pe Internet; audierea sau vizionarea discurilor, diafilmelor, diapozitivelor, casetelor video sau audio, CD-ROM-urilor, CD-urilor, DVD -urilor în sala amenajată în acest scop; împrumutul interbibliotecar de documente; studierea şi cercetarea documentelor, manuscriselor, cărţilor rare, iconografiei, hărţilor etc., în original sau facsimil, fotografii, microfilme; informarea şi documentarea bibliografică; organizarea de programe culturale, evenimente, expoziţii, activităţi educative etc.); in scop de marketing: pentru informare si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor oferite; in scop statistic; pentru a ne indeplini obligatiile impuse de legislatie ori pentru a ne proteja interesele.
Temeiurile care ne permit sa prelucram aceste date sunt: incheierea si executarea contractului incheiat cu utilizatorul, indeplinirea obligatiilor noastre legale in diverse domenii, consimtamintul utilizatorului, sau, dupa caz interesele legitime ale institutiei.

2. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
Ca regula, nu divulgam datele utilizatorilor catre alte companii, organizatii sau persoane din orice tara, inclusiv Romania. Totusi, prin exceptie, pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa transmitem datele personale catre autoritati publice, organe judiciare. In cazul utilizarii datelor in scopuri statistice sau de cercetare, datele cu caracter personal sunt anonimizate astfel incat persoana nu mai este identificabila. Imaginile inregistrate de sistemele de supraveghere video sunt stocate intr-un sistem securizat si nu vor fi accesate decat de persoane autorizate, doar in cazuri speciale, la solicitarea expresa a organelor abilitate (politie, instante judecatoresti, etc.)

3. Pastrarea datelor personale
Datele personale vor fi prelucrate/pastrate pe tot parcursul relatiei contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

4. Drepturile pe care utilizatorul le are in ceea ce priveste datele personale
Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, utilizatorul beneficieza de drepturi aditionale. Lista completa a drepturilor:
- Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
- Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
- Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
- Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
- Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;
- Dreptul la portabilitatea datelor - poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
- Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare in legatura cu utilizarea de catre Biblioteca Judeteana “George Baritiu” Brasov a datelor personale, utilizatorul este rugat sa ne contacteze alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise in prezenta informare precizand, totodata, numele, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea de comunicare aleasa), numarul de telefon precum si scopul cererii.

5. Ce se poate intampla daca utilizatorul nu ne furnizeaza datele: Daca nu ne oferiti datele solicitate si actualizari ale acestora, atunci cand este cazul, nu vom putea sa intram in raporturi contractuale cu dumneavoastra (si sa prestam serviciile de biblioteca solicitate) sau sa continuam aceste raporturi.

6. Inexistenta unui proces decizional automatizat: Respectul nostru pentru datele personale ale utilizatorilor include faptul ca le acordam atentia umana necesara, prin intermediul personalului nostru. In conditiile actuale, utilizatorul nu va face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor personale (inclusiv crearea de profiluri) care sa produca efecte juridice cu privire la utilizator sau care sa-l afecteze intr-un mod similar intr-o masura semnificativa.

Modalitati de comunicare:
- Prin email - la adresa: dpo@bjbv.ro; sau
- Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la Sediul Bibliotecii Judetene “George Baritiu” Brasov (la adresa mentionata anterior); sau
- Telefonic - la numarul: 0268 410801,419338 (responsabil protectia datelor)