Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Centrul Cultural Maghiar


Publicaţii:

Poza Centrul Cultural Maghiar • Lucrări de referinţă: dicţionare lingvistice, dicţionare tematice, enciclopedii, atlase
• Cărţi de literatură, ştiinţă şi din alte domenii
• Cărţi din bibliografia şcolară şi universitară
• Periodice
• Casete audio şi video, CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri
• Un fond bogat de cărţi pentru copii

Centrul cultural maghiar dezvoltă proiecte culturale destinate:

• promovării dialogului interetnic
• conservării şi comunicării moştenirii culturale a minorităţilor

Organizează activităţi culturale:

• expoziţii
• piese de teatru
• întâlniri cu scriitori
• dezbateri
• lansări de carte

Parteneriate cu:

• Centrul Cultural al Republicii Ungare
• Asociaţii culturale locale: Fundaţia "Brassói Lapok", Asociaţia "Brassai"