Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Achiziții publice/Publicitate anunțuri


Anunț achiziție directă

Servicii de ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI
"Expertiză tehnică + D.A.L.I. Complex Agrement Tâmpa (Reabilitare clădire și teren de sport aferent)"

Cod CPV • 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
• 71319000-7 Servicii de expertiza

Valoarea estimată a contractului: 84033,61 lei + T.V.A.

Condiții contract: conform model contract

Garanție de bună execuție - 5% din valoarea cntractului fără T.V.A., respectiv 4202 lei.

Condiții de participare: Oferta trebuie să cuprindă următoarele documente,
precum și Tema de Proiectare și/sau Caietul de sarcini


Anunț achiziție directă

Servicii de ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI
"Expertiză tehnică + D.A.L.I. Casa Baiulescu [Învelitoare, Cornișă, Balcoane, Acces persoane cu dizabilității, Zugrăveli interioare și exterioare, gard - fostă fortificație a Bastionului Curelarilor, clădire anexă]"

Cod CPV • 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize
• 71319000-7 Servicii de expertiză

Valoarea estimată a contractului: 50.420,16 + T.V.A.

Condiții contract: conform model contract

Garanție de bună execuție - 5% din valoarea contractului fără T.V.A.

Condiții de participare: Oferta trebuie să cuprindă următoarele documente,
precum și Tema de Proiectare și/sau Caietul de sarcini

Anexe