Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Secţia de informaţii şi înscrieri


Poza sectia inscrieri Secţia a fost înfiinţată în anul 1998 ca urmare a informatizării şi centralizării bazei de date a bibliotecii, atât a celei de cărţi cât şi a celei de utilizatori. Se află în holul central al Bibliotecii Judeţene George Bariţiu din Braşov.

Ca specific, aceasta şi-a propus să vină în întâmpinarea utilizatorilor cu informaţii referitoare la programul şi actiunile desfăşurate de către instituţie, la regimul şi regulamentul de înscriere a bibliotecii şi totodată să asigure iniţierea tuturor persoanelor în folosirea suportului informatic al bibliotecii.

Secţia promovează şi încurajează toate resursele şi programele oferite de către instituţie şi de asemenea face toate conexiunile atât externe cât şi interne cu toate serviciile specializate ale bibliotecii. Toate acestea sunt realizate cu sprijinul a 8 posturi de lucru informatizate cu personalul aferent de la punctul de înscriere şi informaţii şi cu concursul personalului angajat, din sediul central şi de la filialele bibliotecii.

Poza Sectia Inscrieri
Condiţii de înscriere

• Vârsta minim 14 ani
• Domiciliul stabil în județul Braşov sau viză de flotant valabilă
• Carte de Identitate
• Legitimaţie de serviciu sau adeverinţă de student/carnet de elev vizată la zi
• Copiii sub 14 ani se înscriu cu buletinul părinţilor

Tarife

• Elevi sub 18 ani, şomeri, pensionari – gratuit
• Studenţi - 3 lei
• Alte categorii – 6 lei

Permisul este valabil în toate secţiile şi filialele bibliotecii pe o perioadă de 5 ani. Se actualizează anual gratuit.