Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Centrul de Formare Şi Informare Comunitară


Centrul de Formare Şi Informare Comunitară oferă
Poza Centrul de Formare

• Informaţii pe suport tradiţional şi în format electronic despre istoricul, instituţiile, activităţile, programele şi granturile UNIUNII EUROPENE şi CONSILIULUI EUROPEI.

• Aplicaţia EUROLEGIS - legislaţia Uniunii Europene.

• Informaţii locale pe domenii de interes (baze de date şi indexuri de portaluri despre viaţa culturală, economică, turistică etc.)

• Informaţii despre burse şi programe de formare continuă.

Centrul de Formare Şi Informare Comunitară organizează

• Cursuri de educaţie non-formală pentru copii, programe de formare continuă pentru adulţi şi formare profesională în următoarele domenii: IT, educaţie civică, financiară, jurnalism, istorie locală.

• Seminarii, dezbateri şi colocvii tematice în scop informativ şi educativ.

Centrul de Formare Şi Informare Comunitară iniţiază şi participă la proiecte comunitare
Poza Centrul de Formare

• Informare europeană - valorile europene - program destinat copiilor (2006), în parteneriat cu Asociaţia pentru Dezvoltare şi Iniţiativă

• Proiectul ADELPHI - informare privind aquis-ul comunitar de mediu (2005), în parteneriat cu Asociatia Eco-Club Montan Carol Lehmann Braşov si Centro Studi Sereno Regis Torino

• Informare europeană - Ziua Primăverii Europene - program destinat copiilor (2005)

• Implicarea comunităţii braşovene în colectarea selectivă a deşeurilor - proiect realizat prin Programul Matra (2002-2003)

• Informaţie şi interacţiune pentru promovarea drepturilor omului, în parteneriat cu Fundaţia CONCEPT (2001)

Pagina Centrului de Formare si Informare Comunitara