Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Serviciul achiziţii şi evidenţă


Poza Evidenta • Achiziţie curentă şi retrospectivă de cărţi, publicaţii periodice, documente grafice, electronice si audiovizuale.

• Politica de achiziţii şi dezvoltare este determinată de:
      - profilul enciclopedic al bibliotecii;
      - structura colecţiei deja constituite;
      - cerinţele şi necesităţile utilizatorilor;
      - respectarea echilibrului între diferite categorii de documente achiziţionate în procente de:
            77,38% cărţi;
            16,28% publicaţii seriale;
            5,76% documente audio-vizuale;
            0,37% documente electronice;
            0,21% altele.

• Dezvoltarea colecţiilor s-a realizat în proporţie de 50% prin credite bugetare, 4% din venituri proprii şi 46% din donaţii. Astfel, în 2008 s-au achiziţionat 15.529 unităţi bibliografice din toate domeniile.

Poza Evidenta

• Realizarea evidenţelor de bibliotecă (primară şi individuală) pentru intrările curente.

• Prelucrarea biblioteconomică a tuturor publicaţiilor periodice intrate în bibliotecă şi actualizarea permanentă a Catalogului alfabetic periodice.

• Operarea în instrumentele de evidenţă a eliminărilor de documente.

• Formatarea datelor necesare editării registrelor inventar şi a registrelor de gestiune în regim informatizat şi listarea acestuia.

• Repartizarea pe secţii a documentelor.

• Începând cu anul 1998 operaţiile din cadrul serviciului se realizează în sistem automatizat (softurile de bibliotecă Alice până în 2005, respectiv Liberty începând cu 2006).