Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Centrul Cultural Englez


Publicaţii:

Poza Centrul Cultural Englez• Lucrări de referinţă: dicţionare lingvistice, dicţionare tematice, enciclopedii, atlase
• Cărţi de literatură, ştiinţă şi din alte domenii
• Cărţi din bibliografia şcolară şi universitară
• Periodice
• Casete audio şi video, CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri
• Un fond bogat de cărţi pentru copii

Servicii de bibliotecă:

Poza Centrul Cultural Englez • Împrumut la domiciliu
• Sală de lectură pentru studierea materialelor de referinţă
• Informaţii bibliografice

Informaţii:

• Despre Marea Britanie
• Despre sistemul educaţional din Marea Britanie şi despre posibilităţi de studiu în Marea Britanie

Activităţi culturale:

Expoziţii de carte, tematice și aniversare
• Expoziţii de artă și fotografie
• Întâlniri pe teme culturale, vizând spaţiul anglofon

Alte servicii:

• Distribuirea de cărţi pentru copii în şcolile din Braşov cu ajutorul bibliobuzului