Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume


ALBERT Alexandru (Sándor)


Înapoi

ALBERT Alexandru (Sándor) (n. 12 febr. 1937, sat Cehăţel, com. Şimoneşti, jud. Harghita), pictor, ceramist. A absolvit Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu” din Cluj în 1969, secţia artă decorativă. În timpul studenţiei a fost premiat la Primăvara Studenţească (196S sau 1967?). Între 1969-1972 este profesor de desen la Prejmer, județul Brașov, iar din 1972 profesor de ceramică la Casa pionierilor (astăzi Palatul copiilor) din Brașov. Din 1971 a început să participe la majoritatea expoziţiilor judeţene, festive sau tematice (16 participări). În anul 1973 a luat parte la o expoziţie de grup organizată la Brașov şi tot în acelaşi an deschide şi prima expoziţie personală. Participă la expoziţii republicane, cum ar fi cea din 1979, de la București (Salonul Naţional de Artă Decorativă), apoi îşi prezintă lucrări la expoziţia filialelor Brașov şi Sibiu, deschisă la București în 1986. În 1994 participă la o expoziţie organizată la Székesfehérvár, în Ungaria. S-a numărat, de asemenea, printre artiştii maghiari din Brașov, care au organizat o expoziţie colectivă în 1995 (1996?) la Gyor. Participă la tabăra de creaţie de la Lacul Bâlea (1997). Alături de alţi plasticieni braşoveni expune lucrări la Dortmund în 1997. Ia parte la expoziţii naţionale (Bienala artelor Buzău, 1998, Mozaicul Hărman, Braşov, 2006), de grup (expoziţia colectivă Drumul, Apaţa, 2005) şi internaţionale (Inertato Târgu Secuiesc, 2005). Participă la Salonul judeţean al Uniunii Artiștilor Plastici Braşov (ediţiile din anii 2006, 2007). A fost colaboratorul lui Eftimie Modâlcă în realizarea mozaicului ce decorează o parte din exteriorul întreprinderii de camioane din Brașov (1979). Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Brașov. Lucrările sale se păstrează atât la Muzeul de Artă din Brașov, cât şi în colecţii private. A fost lăudat şi criticat deopotrivă pentru tendinţa lui de a face din ceramică nu numai un obiect de interior, ci şi unul de exterior, conferindu-le rolul unor statui de ornament pentru spaţii largi. P. Matei aprecia că Albert Alexandru, care este „stăpân pe arta ceramicii tradiţionale transilvane, a evoluat spre forme spaţiale cu valoare decorativă, dar şi monumentală, în care simbolurile transcend omul şi natura’’. În acelaşi timp, ceramica reprezintă pentru Albert Alexandru materializarea mişcării. Artistul însuşi consideră că prin ceramică se poate surprinde şi exprima „lumea şi ceea ce are ea de spus (…), [ceramica] nefiind doar un obiect rece, pentru sine, ci mai degrabă cu efect asupra vieţii sufleteşti. Obiectele din ceramică contribuie la studierea unor epoci, care nu au mărturii scrise, ca şi a timpului în care trăim”.

Referinţe: Otti Géza, Üzenő Tárgyak (interviu), în Brassoi Lapok, nr. 19, 11 mai 1974, p. 4.; Artişti plastici din Braşov, Brașov, Uniunea Artiştilor Plastici din România. Filiala Braşov,[1980? sau 1997?], p. 10-11; Romaniai Magyar Ki Kicsoda, Kolozsvar/Cluj, 1997, p. 24; MATEI, Petre, Artă plastică braşoveană într-o imagine. Alexandru Albert, în Bună Ziua Brașov, nr. 1257, 15 septembrie 1999, p. 15; Idem, Artişti, p. 20; TÓÁSÓ Áron Zoltán, Tárlatnyitó Brassóban, în ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ, nr. 4965, 22 septembrie 2004, p. 5; Toma, Cecilia, „Pictură tăiată“ şi impresii temperamentale, în Bună Ziua Brașov, anul 13, nr. 2953, 11 aprilie 2005, p. 10; Popescu, Mitel, Doi în Europe, în Strada, anul 1, nr. 61, 12 aprilie 2005, p. 11; DINCĂ, Ioan, Seniorii braşoveni vă invită la expoziţie, în Transilvania Expres, an 14, nr. 4544, 21 iulie 2008, p. 2; Alexandru Albert (cu fotografie portret), pe site-ul www.brasov.ro, publicat la 22 martie 2011, accesat 14 ianuarie 2016; Oana Olaru, Bianca Osnaga, Monica Andriesei, Bibliopinacoteca, Brașov, Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov, 2014, p. 147; „Arta braşoveană postbelică 1945-1989. Repere din colecţia Muzeului de Artă Braşov”, Brașov, Editura Muzeului de artă Braşov, 2015, p. 70.

Fişă întocmită de Elvira Oros şi Daniel Nazare.