Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Colecţii speciale


Poza Carte Veche Secţia Colecţii Speciale a Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu“ – Braşov a fost înfiinţată în 1981. Fondul de bază, alcătuit din carte veche, rară şi manuscrise, s-a constituit iniţial prin preluarea fondurilor fostei biblioteci ASTRA. Ulterior, el a fost îmbogăţit prin achiziţii şi donaţii.

Secţia conservă documente, organizate pe următoarele fonduri:

• carte veche românească şi străină între 1502-1830, în 13 limbi – latină, greacă, engleză, franceză, italiană, germană, maghiară, ebraică, turcă etc.;
• manuscrise şi documente;
• publicaţii periodice, cuprinzând „Gazeta Transilvaniei“ şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură“;
• colecţia de hărţi vechi;
• colecţia de cărţi poştale ilustrate reprezentând Braşovul şi Ţara Bârsei;
• colecţia de ex-libris provenită în mare parte de la dr. med. Emil I. Bologa;
• colecţia de fotografii.

Poza Carte Veche
Secţia deţine următoarele cataloage:

• catalog alfabetic, tematic si cronologic – pentru fondul de manuscrise;
• catalog alfabetic si cronologic – pentru cartea veche străină;
• catalog cronologic – pentru cartea veche românească.
• în viitor se vor constitui baze de date informatizate.

În fondul de carte rară românească şi străină se remarcă exemplare preţioase:

Poza Carte Veche • cea mai veche tipăritură existentă în colecţia noastră este Dicta et facta memorabilia, a lui Valerius Maximus, tipărită în anul 1502 la Veneţia de către Aldus Manutius;
• cea mai veche tipăritură braşoveană deţinută de secţia Colecţii Speciale este Noul Testament, ediţie bilingvă greco-latină, apărută în 1557, la Braşov, prin grija lui Valentin Wagner;
• colecţia noastră posedă cărţi vechi româneşti din diverse centre tipografice, precum Carte românească de învăţătură (Iaşi, 1643), Îndreptarea legii (Târgovişte, 1652), Evanghelie greco-romana (Bucureşti, 1693) s.a.;
Poza Gazeta De Transilvania nr.1 • cartea străină provine din ilustre centre tipografice ale Europei: Veneţia, Paris, Basel, Lyon, Roma etc., exemplare tipărite de editori-tipografi de marcă, precum Aldus Manutius, Jean Petit, Johannes Frobenius, Christophorus Plantinus, Robertus Stephanus s.a.;
• de valoare patrimonială deosebită sunt scrierile religioase remarcabile prin raritatea lor: Apostol (secolul XIV), Învăţături monahale si pateric (secolul XV), Psaltire (sfârşitul secolului XVI), redactate în limba slavonă, precum şi Octoihul slavo-roman (secolul XVI).

Accesul la colecţiile de patrimoniu ale secţiei este limitat de vârstă – minim 18 ani – şi condiţionat de studii, de cunoaşterea limbii şi scrierii izvoarelor istorice, de scopul lucrării şi de respectarea unor norme şi reguli de conduită.

Micromonografia Gazetei Transilvania
Istoria presei din România în date