Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Secţia Catalogare - Clasificare


Activităţi specifice
Poza Sectia Catalogare

• prelucrează biblioteconomic, curent şi retrospectiv, documentele de bibliotecă;

• cataloghează, conform standardelor în vigoare şi setului de norme IFLA (International Federation of Library Association), colecţiile bibliotecii;

• clasifică şi atribuie cotele sistematico-alfabetice pentru toate tipurile de documente;

• efectuează descrierea bibliografică şi indexarea documentelor, introducând toate elementele specifice în baza de date a bibliotecii;

• cercetează documentele în vederea prezentării conţinutului acestora în zona notelor - puse la dispoziţia utilizatorilor;

• organizează, întreţine şi actualizează cataloagele bibliotecii;

• oferă utilizatorilor instrumentele proprii de căutare şi regăsire a surselor de informare:
        -catalogul alfabetic pe autori
        -catalogul alfabetic pe titluri
        -catalogul sistematic general
        -catalogul de noutăţi
        -indexul alfabetic
        -catalogul electronic

Începând cu anul 1997, prelucrarea biblioteconomică a tuturor tipurilor de documente se face în sistem automatizat, prin utilizarea softului de bibliotecă “ALICE”. În paralel are loc şi prelucrarea automatizată retrospectivă a documentelor intrate în colecţiile bibliotecii înainte de 1996, ajungându-se astfel ca procentul înregistrărilor catalografice în sistem automatizat să fie de 70%. Din aprilie 2006, Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu” a implementat un nou soft de bibliotecă, “LIBERTY”, program care permite un număr de 32 milioane înregistrări catalografice, precum şi o interfaţă şi motoare de căutare care oferă utilizatorilor bibliotecii modalităţi facile de regăsire a informaţiilor dorite.

Timp mediu de prelucrare biblioteconomică a documentelor: 20 de zile.