Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Calendarul aniversărilor culturale nationale în anul 2018


IANUARIE

IOAN AL. BRĂTESCU VOINEŞTI (1 ian.1868 – 14 dec.1946) 150 de ani de la naşterea scriitorului

EMIL GÂRLEANU (4 ian.1878 – 2 iul.1914) - 140 de ani de la naşterea scriitorului

ION FRUNZETTI (7 ian.1918 – 11 sept.1985) - 100 100 de ani de la naşterea poetului şi criticului de artă

IULIU MANIU (8 ian.1873 – 6 mart.1953) - 145 de ani de la naşterea omului politic

TUDOR VIANU (8 ian.1898 – 21 mai 1964) - 120 ani de la naşterea criticului şi istoricului literar

NICOLAUS OLAHUS ( 10 ian.1493 – 17 ian.1568) - 450 de ani de la moartea cărturarului

IOAN SLAVICI (18 ian.1848 – 17 aug.1925) - 170 de ani de la naşterea scriitorului

FILIP BRUNEA-FOX (18 ian.1898-12 iun.1977) - 120 de ani de la naşterea jurnalistului şi traducătorului

GHEORGHE.I.BRĂTIANU (21 ian.1898 – 24 sept. 1953) - 120 de ani de la naşterea istoricului, membru al Academiei

ALEXANDRU FLECHTENMACHER (23 dec.1823-28 ian.1898) - 120 de ani de la moartea compozitorului, dirijorului şi pedagogului român

^ Sus


FEBRUARIE

ŞTEFAN LUCHIAN (1 feb.1868 – 7 iun.1916) - 150 de ani de la naşterea pictorului

NICOLAE GANE (1 feb.1838 – 16 apr.1916) - 180 de ani de la naşterea scriitorului şi omului politic

SAVA HENŢIA (1 feb.1848 – 21 feb.1904) - 170 de ani de la naşterea pictorului

CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (2 feb.1868 – 4 mart.1957) - 150 de ani de la naşterea filosofului

CONSTANTIN ARGETOIANU (3 mart.1871 – 6 feb.1953) - 65 de ani de la moartea omului politic

IOSIF SAVA (15 feb.1933 – 18 aug.1998) - 85 de ani de la naşterea muzicologului

FRIEDRICH TEUTSCH (16 sept.1852 – 11 feb.1933) - 85 de ani de la moartea istoricului sas

MIRON COSTIN (19 feb.1633 – dec.1691) - 385 de ani de la naşterea cronicarului

TUDOR MUŞATESCU (22 febr.1903-4 nov.1970) - 115 ani de la naşterea dramaturgului şi romancierului

ETA BOERIU (23 feb.1923 – 13 nov.1984) - 95 de ani de la naşterea poetei şi traducătoarei

GEORGE FOTINO (23 febr.1858-3 martie 1946) - 160 de ani de la naşterea compozitorului şi violonistului

HARRY BRAUNER (24 febr.1908-10 martie 1988) - 110 ani de la naşterea folcloristului şi etnomuzicologul

BOGDAN PETRICEICU HASDEU (26 feb. 1838 – 25 aug.1907) - 180 de ani de la naşterea scriitorului

ION IRIMESCU (27 feb.1903 – 28 oct.2005) - 115 de ani de la naşterea sculptorului

VIDA GEZA (28 feb.1913 – 13 mai1980) - 105 de ani de la naşterea sculptorului

^ Sus


MARTIE

IANCU VĂCĂRESCU (1792 – 3 mart.1863) – 155 de ani de la moartea poetului şi traducătorului

ELENA FARAGO (9 mart.1878 – 4 ian.1954) - 140 de ani de la naşterea poetei

ION MIHALACHE (18 fe.1882 – 5 mart.1963) - 55 de ani de la moartea omului politic

DAN SIMONESCU (10 dec.1902 – 11 mart.1993) - 25 e ani de la moartea bibliologului

SILVIU DRAGOMIR (13 mart.1888-23 febr.1962) - 130 de ani de la nașterea istoricului și academicianului

ȘERBAN ȚIȚEICA (14 mart.1908-28 mai 1985) - 110 ani de la nașterea fizicianului

DEMETRU DEMETRESCU-BUZĂU (17 mart.1883-23 nov.1923) - 135 de ani de la nașterea scriitorului

GEORGE CIORĂNESCU (19 mart.1918-6 febr.1993) - 100 de ani de la nașterea poetului și prozatorului

CEZAR BOLLIAC (25 mart.1813 – 25 feb.1881) - 105 de ani de la naşterea poetului

ALEXANDRU KIRIŢESCU (28 mart.1888 – 9 apr.1961) - 130 de ani de la naşterea dramaturgului

EDGAR PAPU (13 sept.1908 – 30 mart.1993) - 25 de ani de la moartea criticului literar

MIRON COSTIN (30 mart.1633 – 1691) - 385 de ani de la nașterea istoricului principatului Moldovei

NICHITA STĂNESCU (31 mart.1933 – 13 dec.1983) - 85 de ani de la naşterea poetului

^ Sus


APRILIE

MIRCEA FLORIAN (1 apr.1888-31 oct.1960) - 130 de ani de la nașterea filozofului

DAMIAN STĂNOIU (3 apr.1893-8 iulie 1956) - 125 de ani de la nașterea prozatorului

Regele CAROL al II-lea (15 oct.1893 – 4 apr.1953) - 65 de ani de la moartea regelui

ROMULUS VULPESCU (5 apr.1933 – 18 sept.2012) - 85 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului

PANAIT CERNA (25 sept.1881 – 8 apr.1913) - 105 de ani de la moartea poetului

BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (11 apr.1858 – 29 apr.1918) - 160 de ani de la naşterea scriitorului

ADRIAN MANIU (6 feb.1891 – 20 apr.1968) - 50 de ani de la moartea scriitorului

GHEORGHE BRĂTIANU (21 ian.1898 – 24 apr.1953) - 65 de ani de la moartea istoricului

IOSIF ISER (21 mai 1881 – 25 apr.1958) - 60 de ani de la moartea artistului plastic

VASILE VOICULESCU (27 nov.1884 – 26 apr.1963) - 55 de ani de la moartea scriitorului

^ Sus


MAI

GEORGE BARIŢIU (24 mai 1812 – 2 mai 1893) - 125 de ani de la moartea cărturarului

GEORGE RANETTI (18 oct.1875-2 mai 1928) - 90 de ani de la moartea poetului, prozatorului, dramaturg.

IOAN ANDRIEȘESCU (2 mai 1888-17 dec.1944) - 130 de ani de la nașterea istoricului și arheologului

OCTAVIAN GOGA (1 apr.1881 – 6 mai 1938) - 80 de ani de la moartea poetului

LAURENŢIU ULICI (6 mai 1943 – 16 nov.2000) - 75 de ani de la naşterea criticului literar

ION VLASIU (6 mai 1908-18 dec.1997) - 110 ani de la nașterea sculptorului și pictorului

PETRU DUMITRIU (8 mai 1923 – 6 apr.2002) - 95 de ani de la naşterea scriitorului

JEAN BART (28 nov.1874 – 12 mai 1933) - 85 de ani de la moartea scriitorului

AL. I. CUZA (20 mart.1820 – 15 mai 1873) - 145 de ani de la moartea domnitorului

NICOLAE GRIGORESCU (15 mai 1838 – 21 iul.1907) - 180 de ani de la naşterea pictorului

SIGISMUND TODUȚĂ (17 mai 1908-3 iulie 1991) - 110 ani de la nașterea compozitorului și muzicologului

ANA ASLAN (1 ian.1897 – 20 mai 1988) - 30 de ani de la moartea medicului

GRIGORE MOISIL (10 ian.1906 – 21 mai 1973) - 45 de ani de la moartea matematicianului

ION CARAION (24 mai 1923 – 21 iul.1986) - 95 de ani de la naşterea scriitorului

ION AGÂRBICEANU (12 sept.1882 – 28 mai 1963) - 55 de ani de la moartea scriitorului

ONISIFOR GHIBU (31 mai 1883 – 31 oct.1972) - 135 de ani de la naşterea cărturarului

^ Sus


IUNIE

GHEORGHE EMINESCU (1 iun.1895 – 5 iun.1988) - 30 de ani de la moartea istoricului

CIPRIAN PORUMBESCU (14 oct.1853-6 iunie 1883) - 135 de ani de la moartea compozitorului

ION POP-RETEGANUL (10 iunie 1853-3 apr.1905) - 165 de ani de la nașterea prozatorului

VASILE ALECSANDRI (14 iunie 1818-22 aug.1890) - 200 de ani de la nașterea poetului

ANDREI ŞAGUNA (20 dec.1808 – 16 iun.1873) - 145 de ani de la moartea mitropolitului

GEORGE CIPRIAN (14 iun.1883 – 8 mai 1968) - 135 de ani de la naşterea dramargului

AUREL BARANGA (20 iun.1913 – 10 iun.1979) - 105 de ani de la naşterea dramaturgului

ILARIE CHENDI (14 nov.1871 – 23 iun.1913) - 105 de ani de la moartea criticului literar

ION IONESCU DE LA BRAD (24 iunie 1818-16 dec.1891) - 200 de ani de la nașterea economistului

ŞERBAN CIOCULESCU (7 sept.1902 – 25 iun.1988) - 30 de ani de la moartea criticului literar

^ Sus


IULIE

IOAN CANTACUZINO (20 ian.1757-3 iulie 1828) - 190 de ani de la moartea poetului

HARALAMB ZINCĂ (4 iul.1923 – 28 dec.2008) - 95 de ani de la naşterea scriitorului

LIVIU CIULEI (7 iul.1923 – 25 oct.2011) - 95 de ani de la naşterea regizorului

PETRE PANDREA (26 iun.1904 - 8 iulie 1968) - 50 de ani de la moartea sociologului și eseistului

ALEXANDRU GRAUR (9 iul.1900 – 9 iul.1988) - 30 de ani de la moartea lingvistului

ION SIMIONESCU (10 iul.1873 – 7 ian.1944) - 145 de ani de la naşterea geografului

ALEXANDRU IVASIUC (12 iul.1933 – 4 mart.1977) - 85 de ani de la naşterea scriitorului

EUGEN LOVINESCU (31 oct.1881 – 16 iul.1943) - 75 de ani de la moartea scriitorului

ADRIAN PĂUNESCU (20 iul.1943 – 5 nov.2010) - 75 de ani de la naşterea poetului

SIMION BĂRNUȚIU (21 iulie 1808-28 mai 1864) - 210 ani de la nașterea istoricului

DEMOSTENE BOTEZ (23 iul.1893 – 17 mart.1973) - 125 de ani de la naşterea scriitorului

^ Sus


AUGUST

ALEXANDRU PHILIPPIDE (1 mai 1859 – 12 aug.1933) - 85 de ani de la moartea filologului

CONSTANTIN BRĂILOIU (13 aug.1893 – 20 dec.1958) - 125 de ani de la naşterea etnomuzicologului

OCTAV ONICESCU (20 aug.1892-19 aug.1983) - 35 de ani de la moartea matematicianului

DIMITRIE CANTEMIR (26 oct.1673-21 aug.1723) - 295 de ani de la moartea scriitorului, savantului

ANDREI PLEȘU (n.23 aug.1948) - 70 de ani de la nașterea filozofului, criticului de artă

MIRCEA IORGULESCU (23 aug.1943-7 iunie 2011) - 75 de ani de la nașterea criticului, istoricului literar

LUCIA STURZA BULANDRA (23 aug.1873 – 19 sept.1961) - 145 de ani de la naşterea actriţei

COSTACHE NEGRUZZI (1808 – 24 aug.1868) - 210 de ani de la naşterea scriitorului

CONSTANTIN PREZAN (27 ian.1861 – 27 aug.1943) - 75 de ani de la moartea mareşalului

MIRCEA ZACIU (27 aug.1928 – 21 mart.2000) - 90 de ani de la naşterea istoricului literar

AUREL VLAICU (6 nov.1882 – 31 aug.1913) - 105 de ani de la moartea aviatorului

^ Sus


SEPTEMBRIE

VICTOR ILIU (24 nov.1912-4 sept.1968) - 50 de ani de la moartea regizorului

EUGEN BARBU (20 feb.1924 – 7 sept.1993) - 25 ani de la moartea scriitorului şi publicistului

ALEXANDRU VLAHUŢĂ (5 sept.1858 – 19 nov.1919) - 160 de ani de la naşterea scriitorului

EGINALD SCHLATTNER (n.13 sept.1933) - 85 de ani de la nașterea scriitorului român de etnie germană

GEO BOGZA (6 feb.1908 – 14 sept.1993) - 25 de ani de la moartea scriitorului

COSTACHE CONACHI (14 sept.1778 – 4 feb.1849) - 240 de ani de la naşterea poetului

GHEORGHE LAZĂR (5 iun.1779 – 17 sept.1823) - 195 de ani de la moartea cărturarului

IULIA HAŞDEU (14 nov.1869 – 17 sept.1888) - 130 de ani de la moartea scriitoarei

AUGUSTIN BUZURA (22 sept.1938-10 iulie 2017) - 80 de ani de la nașterea scriitorului

EDGAR PAPU (26 sept.1908-30 martie 1993) - 110 ani de la nașterea eseistului, istoricului artelor și culturii

IORGU IORDAN (29 sept.1888 – 20 sept.1986) - 130 de ani de la naşterea filologului

^ Sus


OCTOMBRIE

ALEXANDRU AVERESCU (9 mart.1859 – 3 oct.1938) - 80 de ani de la moartea mareşalului

GHEORGHE ŢIŢEICA (4 oct.1873 – 5 feb.1939) - 145 de ani de la naşterea matematicianului

FLORIAN PITTIŞ (4 oct.1943 – 5 aug.2007) - 75 de ani de la naşterea artistului

AL. PAPIU ILARIAN (21 sept.1828 - 9 oct.1877) - 190 de ani de la naşterea istoricului

DAN PIȚA (n.11 oct.1938) - 80 de ani de la nașterea regizorului de film român

GEORGE M. ZAMFIRESCU (13 oct.1898-8 aug.1939) - 120 de ani de la nașterea prozatorului/dramaturgului

VICTOR KERNBACH (14 oct.1923 – 16 feb.1995) - 95 de ani de la naşterea scriitorului

CIPRIAN PORUMBESCU (14 oct.1853-6 iunie 1883) - 165 de ani de la nașterea compozitorului

LEOPOLDINA BĂLĂNUŢĂ (10 dec.1934 – 15 oct.1998) - 20 ani de la moartea actriţei

SIMION MEHEDINŢI (19 oct. 1868 – 14 dec.1962) - 150 de ani de la naşterea geografului

DIMITRIE CANTEMIR (26 oct.1673 – 21 aug.1723) - 295 de ani de la moartea cărturarului

CONSTANTIN GIURESCU (10 aug.1875-15/28 oct.1918) - 100 de ani de la moartea istoricului

DUILIU ZAMFIRESCU (30 oct.1858 – 3 iun.1922) - 160 de ani de la naşterea scriitorului

^ Sus


NOIEMBRIE

DIMITRIE PACIUREA (1 nov.1873 – 14 iul.1932) - 145 de ani de la naşterea sculptorului

ŞTEFAN PASCU (14 oct.1914 – 2 nov.1998) - 20 ani de la moartea istoricului

GAVRIIL POP (4 nov.1818-9 mai 1883) - 200 de ani de la nașterea poetului și istoricului

VICTOR ANESTIN (17 sept.1875 – 5 nov.1918) - 100 de ani de la moartea romancierului, scriitorului

ALEXANDRU PIRU (22 aug.1917 – 6 nov.1993) - 25 de ani de la moartea criticului literar

ION JALEA (19 mai 1887 – 7 nov.1983) - 35 de ani de la moartea sculptorului

LUCIAN PINTILIE (n.9 nov.1933) - 85 de ani de la nașterea regizorului de film și teatru

NERVA HODOŞ (20 nov.1869 – 13 nov.1913) - 105 de ani de la moartea bibliologului

CONSTANTIN GALERIU (21 nov.1918 - 10 aug.2003) - 100 de ani de la nașterea preotului și teologului

VIRGIL VĂTĂŞIANU (21 mart.1902 – 14 nov.1993) - 25 de ani de la moartea istoricului de artă

EMIL RACOVIŢĂ (15 nov.1868 – 19 nov.1947) - 150 de ani de la naşterea omului de ştiinţă

MIHAIL CHIRNOAGĂ (19 nov.1913 – 1 dec.1948) - 105 de ani de la naşterea scriitorului

MONICA LOVINESCU (19 nov.1923 – 20 apr.2008) - 95 de ani de la naşterea scriitoarei

ARON PUMNUL (27 nov.1818-12 ian.1866) - 200 de ani de la nașterea filologului și lingvistului

EREMIA GRIGORESCU (28 nov.1863 – 21 iul.1919) - 155 de ani de la naşterea generalului

^ Sus


DECEMBRIE

NICOLAE CARTOJAN (4 dec.1883 – 20 dec.1944) - 135 de ani de la naşterea istoricului literar

AMZA PELLEA (7 apr.1931 – 12 dec.1983) - 35 de ani de la moartea actorului

VIOREL MĂRGINEAN (n.12 dec.1933) - 85 de ani de la nașterea pictorului

DAN C. MIHĂILESCU (n.12 dec.1953) - 65 de ani de la nașterea eseistului, criticului și istoricului literar

DOSOFTEI (26 oct.1624 – 13 dec.1693) - 325 de ani de la moartea cărturarului

PETRE S.AURELIAN (13 dec.1833 - 24 ian.1909) - 185 de ani de la nașterea economistului și agronomului

GEORGE STEPHĂNESCU (13 dec.1843 - 25 apr.1925) - 175 de ani de la nașterea compozitorului, dirijorului

NICHITA STĂNESCU (31 mart.1933 - 13 dec.1983) - 35 de ani de la moartea poetului

RADU BELIGAN (14 dec.1918 – 20 iulie 2016) - 100 de ani de la nașterea actorului și regizorului

Regina ELISABETA (17 dec.1843 – 1 feb.1916) - 175 de ani de la naşterea suveranei

TIBERIU BREDICEANU (2 apr.1877-19 dec.1968) - 50 de ani de la moartea compozitorului

VENIAMIN COSTACHE (20 dec.1768 – 18 dec.1846) - 250 de ani de la nașterea cărturarului și poetului

ION ŢUGUI (24 dec.1933 – 20 feb.2002) - 85 de ani de la naşterea scriitorului şi jurnalistului

TRISTAN TZARA (16 apr.1896 – 25 dec.1963) - 55 de ani de la moartea scriitorului şi artistului

^ Sus