Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Calendarul aniversărilor culturale naționale în anul 2013


IANUARIE

IOAN AL. BRĂTESCU VOINEŞTI (1 ian.1868 – 14 dec.1946) 145 de ani de la naşterea scriitorului

EMIL GÂRLEANU (4 ian.1878 – 2 iul.1914) - 135 de ani de la naşterea scriitorului

IULIU MANIU (8 ian.1873 – 6 mart.1953) - 140 de ani de la naşterea omului politic

TUDOR VIANU (8 ian.1898 – 21 mai 1964) - 115 de la naşterea criticului şi istoricului literar

IOAN SLAVICI (18 ian.1848 – 17 aug.1925) - 165 de ani de la naşterea scriitorului

NICOLAUS OLAHUS (10 ian.1493 – 17 ian.1568) - 445 de ani de la moartea cărturarului

^ Sus


FEBRUARIE

ŞTEFAN LUCHIAN (1 feb.1868 – 7 iun.1916) - 145 de ani de la naşterea pictorului

NICOLAE GANE (1 feb.1838 – 16 apr.1916) - 175 de ani de la naşterea scriitorului şi omului politic

SAVA HENŢIA (1 feb.1848 – 21 feb.1904) - 165 de ani de la naşterea pictorului

CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU (2 feb.1868 – 4 mart.1957) - 145 de ani de la naşterea filosofului

CONSTANTIN ARGETOIANU (3 mart.1871 – 6 feb.1953) - 60 de ani de la moartea omului politic

IOSIF SAVA (15 feb.1933 – 18 aug.1998) - 80 de ani de la naşterea muzicologului

FRIEDRICH TEUTSCH (16 sept.1852 – 11 feb.1933) - 80 de ani de la moartea istoricului sas

MIRON COSTIN (19 feb.1633 – dec.1691) - 380 de ani de la naşterea cronicarului

ETA BOERIU (23 feb.1923 – 13 nov.1984) - 90 de ani de la naşterea poetei şi traducătoarei

HARRY BRAUNER (24 feb.1908 – 10 mart.1988) - 105 de ani de la naşterea etnomuzicologului

BOGDAN PETRICEICU HASDEU (26 feb. 1838 – 25 aug.1907) - 175 de ani de la naşterea scriitorului

ION IRIMESCU (27 feb.1903 – 28 oct.2005) - 110 de ani de la naşterea sculptorului

VIDA GEZA (28 feb.1913 – 13 mai1980) - 100 de ani de la naşterea sculptorului

^ Sus


MARTIE

IANCU VĂCĂRESCU (1792 – 3 mart.1863) – 150 de ani de la moartea poetului şi traducătorului

ELENA FARAGO (9 mart.1878 – 4 ian.1954) - 135 de ani de la naşterea poetei

ION MIHALACHE (18 feb.1882 – 5 mart.1963) - 50 de ani de la moartea omului politic

HARRY BRAUNER (24 feb.1908 – 10 mart.1988) - 25 de ani de la moartea etnomuzicologului

DAN SIMONESCU (10 dec.1902 – 11 mart.1993) - 20 de ani de la moartea bibliologului

CEZAR BOLLIAC (25 mart.1813 – 25 feb.1881) - 200 de ani de la naşterea poetului

ALEXANDRU KIRIŢESCU (28 mart.1888 – 9 apr.1961) - 125 de ani de la naşterea dramaturgului

EDGAR PAPU (13 sept.1908 – 30 mart.1993) - 20 de ani de la moartea criticului literar

NICHITA STĂNESCU (31 mart.1933 – 13 dec.1983) - 80 de ani de la naşterea poetului

^ Sus


APRILIE

Regele CAROL II-lea (15 oct.1893 – 4 apr.1953) - 60 de ani de la moartea regelui

ROMULUS VULPESCU (5 apr.1933 – 18 sept.2012) - 80 de ani de la naşterea scriitorului şi publicistului

PANAIT CERNA (25 sept.1881 – 8 apr.1913) - 100 de ani de la moartea poetului

BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA(11 apr.1858 – 29 apr.1918) - 155 de ani de la naşterea scriitorului

ADRIAN MANIU (6 feb.1891 – 20 apr.1968) - 45 de ani de la moartea scriitorului

GHEORGHE BRĂTIANU (21 ian.1898 – 24 apr.1953) - 60 de ani de la moartea istoricului

VASILE VOICULESCU (27 nov.1884 – 26 apr.1963) - 50 de ani de la moartea scriitorului

^ Sus


MAI

GEORGE BARIŢIU (24 mai 1812 – 2 mai 1893) - 120 de ani de la moartea cărturarului

OCTAVIAN GOGA (1 apr.1881 – 6 mai 1938) - 75 de la moartea poetului

LAURENŢIU ULICI (6 mai 1943 – 16 nov. 2000) - 70 de ani de la naşterea criticului literar

PETRU DUMITRIU (8 mai 1923 – 6 apr. 2002) - 90 de ani de la naşterea scriitorului

JEAN BART (28 nov. 1874 – 12 mai 1933) - 80 de ani de la moartea scriitorului

AL. I. CUZA (20 mart. 1820 – 15 mai 1873) - 140 de ani de la moartea domnitorului

NICOLAE GRIGORESCU (15 mai 1838 – 21 iul. 1907) - 175 de ani de la naşterea pictorului

ANA ASLAN (1 ian. 1897 – 20 mai 1988) - 25 de ani de la moartea medicului

GRIGORE MOISIL (10 ian. 1906 – 21 mai 1973) - 40 de ani de la moartea matematicianului

ION CARAION (24 mai 1923 – 21 iul. 1986) - 90 de ani de la naşterea scriitorului

ION AGÂRBICEANU (12 sept. 1882 – 28 mai 1963) - 50 de ani de la moartea scriitorului

ONISIFOR GHIBU (31 mai 1883 – 31 oct.1972) - 130 de ani de la naşterea cărturarului

^ Sus


IUNIE

GHEORGHE EMINESCU (1 iun. 1895 – 5 iun. 1988) - 25 de ani de la moartea istoricului

ANDREI ŞAGUNA (20 dec. 1808 – 16 iun. 1873) - 140 de ani de la moartea mitropolitului

GEORGE CIPRIAN (14 iun. 1883 – 8 mai 1968) - 130 de ani de la naşterea dramargului

AUREL BARANGA (20 iun. 1913 – 10 iun. 1979) - 100 de ani de la naşterea dramaturgului

ILARIE CHENDI (14 nov. 1871 – 23 iun. 1913) - 100 de ani de la moartea criticului literar

ŞERBAN CIOCULESCU (7 sept. 1902 – 25 iun. 1988) - 25 de ani de la moartea criticului literar

^ Sus


IULIE

HARALAMB ZINCĂ (4 iul. 1923 – 28 dec. 2008) - 90 de ani de la naşterea scriitorului

LIVIU CIULEI (7 iul. 1923 – 25 oct. 2011) - 90 de ani de la naşterea regizorului

ALEXANDRU GRAUR (9 iul. 1900 – 9 iul. 1988) - 25 de ani de la moartea lingvistului

ION SIMIONESCU (10 iul. 1873 – 7 ian. 1944) - 140 de ani de la naşterea geografului

ALEXANDRU IVASIUC (12 iul. 1933 – 4 mart. 1977) - 80 de ani de la naşterea scriitorului

EUGEN LOVINESCU (31 oct. 1881 – 16 iul. 1943) - 70 de ani de la moartea scriitorului

ADRIAN PĂUNESCU (20 iul. 1943 – 5 nov. 2010) - 70 de ani de la naşterea poetului

DEMOSTENE BOTEZ (23 iul. 1893 – 17 mart. 1973) - 120 de ani de la naşterea scriitorului

^ Sus


AUGUST

ALEXANDRU PHILIPPIDE (1 mai 1859 – 12 aug. 1933) - 80 de ani de la moartea filologului

CONSTANTIN BRĂILOIU (13 aug. 1893 – 20 dec. 1958) - 120 de ani de la naşterea etnomuzicologului

LUCIA STURZA BULANDRA (23 aug. 1873 – 19 sept. 1961) - 140 de ani de la naşterea actriţei

COSTACHE NEGRUZZI (1808 – 24 aug.1868) - 145 de ani de la moartea scriitorului

CONSTANTIN PREZAN (27 ian. 1861 – 27 aug. 1943) - 70 de ani de la moartea mareşalului

MIRCEA ZACIU (27 aug. 1928 – 21 mart. 2000) - 85 de ani de la naşterea istoricului literar

AUREL VLAICU (6 nov. 1882 – 31 aug. 1913) - 100 de ani de la moartea aviatorului

^ Sus


SEPTEMBRIE

EUGEN BARBU (20 feb. 1924 – 7 sept. 1993) - 20 ani de la moartea scriitorului şi publicistului

ALEXANDRU VLAHUŢĂ (5 sept. 1858 – 19 nov. 1919) - 155 de ani de la naşterea scriitorului

GEO BOGZA (6 feb. 1908 – 14 sept. 1993) - 20 de ani de la moartea scriitorului

COSTACHE CONACHI (14 sept. 1778 – 4 feb. 1849) - 235 de ani de la naşterea poetului

GHEORGHE LAZĂR (5 iun. 1779 – 17 sept. 1823) - 190 de ani de la moartea cărturarului

IULIA HAŞDEU (14 nov. 1869 – 17 sept. 1888) - 125 de ani de la moartea scriitoarei

IORGU IORDAN (29 sept. 1888 – 20 sept. 1986) - 125 de ani de la naşterea filologului

^ Sus


OCTOMBRIE

ALEXANDRU AVERESCU (9 mart. 1859 – 3 oct. 1938) - 75 de ani de la moartea mareşalului

GHEORGHE ŢIŢEICA (4 oct. 1873 – 5 feb. 1939) - 140 de ani de la naşterea matematicianului

FLORIAN PITTIŞ (4 oct. 1943 – 5 aug. 2007) - 70 de ani de la naşterea artistului

AL. PAPIU ILARIAN (21 sept. 1828 - 9 oct. 1877) - 185 de ani de la naşterea istoricului

VICTOR KERNBACH (14 oct. 1923 – 16 feb. 1995) - 90 de ani de la naşterea scriitorului

LEOPOLDINA BĂLĂNUŢĂ (10 dec. 1934 – 15 oct. 1998) - 15 ani de la moartea actriţei

SIMION MEHEDINŢI (19 oct. 1868 – 14 dec. 1962) - 145 de ani de la naşterea geografului

DIMITRIE CANTEMIR (26 oct. 1673 – 21 aug. 1723) - 340 de ani de la naşterea cărturarului

DUILIU ZAMFIRESCU (30 oct. 1858 – 3 iun. 1922) - 155 de ani de la naşterea scriitorului

^ Sus


NOIEMBRIE

DIMITRIE PACIUREA (1 nov. 1873 – 14 iul. 1932) - 140 de ani de la naşterea sculptorului

ŞTEFAN PASCU (14 oct. 1914 – 2 nov. 1998) - 15 ani de la moartea istoricului

ALEXANDRU PIRU (22 aug. 1917 – 6 nov. 1993) - 20 de ani de la moartea criticului literar

NERVA HODOŞ (20 nov. 1869 – 13 nov. 1913) - 100 de ani de la moartea bibliologului

VIRGIL VĂTĂŞIANU (21 mart. 1902 – 14 nov. 1993) - 20 de ani de la moartea istoricului de artă

EMIL RACOVIŢĂ (15 nov. 1868 – 19 nov. 1947) - 145 de ani de la naşterea omului de ştiinţă

MIHAIL CHIRNOAGĂ (19 nov. 1913 – 1 dec. 1948) - 100 de ani de la naşterea scriitorului

MONICA LOVINESCU (19 nov. 1923 – 20 apr. 2008) - 90 de ani de la naşterea scriitoarei

EREMIA GRIGORESCU (28 nov. 1863 – 21 iul. 1919) - 150 de ani de la naşterea generalului

^ Sus


DECEMBRIE

NICOLAE CARTOJAN (4 dec. 1883 – 20 dec. 1944) - 130 de ani de la naşterea istoricului literar

AMZA PELLEA (7 apr. 1931 – 12 dec. 1983) - 30 de ani de la moartea actorului

DOSOFTEI (26 oct. 1624 – 13 dec. 1693) - 320 de ani de la moartea cărturarului

Regina ELISABETA (17 dec. 1843 – 1 feb. 1916) - 170 de ani de la naşterea suveranei

ION ŢUGUI (24 dec. 1933 – 20 feb. 2002) - 80 de ani de la naşterea scriitorului şi jurnalistului

TRISTAN TZARA (16 apr. 1896 – 25 dec. 1963) - 50 de ani de la moartea scriitorului şi artistului

^ Sus