Caută în baza de date cu peste 300.000 de volume
Serviciul Bibliografic


Poza Bibliografic • oferă informaţii specifice la solicitarea cititorilor;

• valorifică şi comunică fondul de documente;

• participă activ la elaborarea programului ştiinţific al bibliotecii;

• realizează „Bibliografia Locală“ prin prelucrarea articolelor din presa locală, centrală şi din lucrări monografice referitoare la trecutul şi prezentul judeţului Braşov, pe domenii, şi introducerea lor în baza de date;

• întocmeşte bibliografii tematice şi de recomandare la cerere;

• actualizează permanent fişierele tematice ale secţiei;

• participă la organizarea acţiunilor culturale iniţiate de bibliotecă;

• participă la toate acţiunile culturale ale diverselor instituţii de cultură;

Poza Bibliografic • elaborează calendarul aniversărilor culturale pentru personalităţile locale, naţionale şi internaţionale;

• alcătuieşte expoziţii tematice de documente, carte veche, periodice, fotografii;

• participă cu studii şi comunicări la simpozioanele organizate pe plan local şi naţional;

• editează lucrări ştiinţifice pe baza documentelor existente în fondul bibliotecii;

• Colecţia „Memoria Culturală – oameni şi locuri, de ieri şi de azi“, finalizată prin redactarea unor lucrări ştiinţifice:
             - „Cărturari braşoveni“
             - „Publicaţii periodice româneşti braşovene (1837 - 1990)“
             - „In honorem Gernot Nussbächer“
             - „Biserici fortificate din judeţul Braşov“
             - în curs de definitivare un dicţionar bio-bibliografic al personalităţilor braşovene

Calendarul aniversărilor culturale 2012
Calendarul aniversărilor culturale 2013
Bibliografia George Baritiu

Parteneriate cu:

• Personalităţi din toate domeniile,
• Specialişti din diverse instituţii
• Organisme ale administraţiei publice locale
Arhivele Naţionale
Muzeul „Casa Mureşenilor“
Muzeul de Istorie